Kostnadsfri ID-tyveriforsikring med TF Bank Mastercard

Med ditt kredittkort fra TF Bank Mastercard får du gratis ID-tyveriforsikring som gir deg støtte og trygghet dersom du skulle bli utsatt for ulike former for ID-tyveri. Forsikringen leveres av Gouda som er en del av Gjensidige Forsikring. Med forsikringen dekkes blant annet telefonveiledning døgnet rundt, samt utgifter til juridisk assistanse med inntil 100.000 kr per hendelse av identitetstyveri.

 

Se vilkårene

Familie med TF Bank Mastercard

Hva er identitetstyveri?

ID-tyveri, eller identitetstyveri, er kort oppsummert urettmessig bruk eller tilegnelse av en annen persons navn eller identitet. Ved et ID-tyveri er det noen som utgir seg for å være en annen. Dette skjer ved at gjerningspersonen stjeler personlig informasjon om vedkommende som blir utsatt for ID-tyveri. Hensikten bak slike tyverier er ofte å begå svindel eller kriminell handling, og kan for eksempel være å åpne en bankkonto, søke om lån eller registrere telefonabonnement i en annens navn. Opplysninger som er av interesse for tyven er blant annet: 

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer
 • Kontonummer
 • Kortopplysninger
Mann foretar identitetstyveri

Unngå ID-tyveri

For å unngå ID-tyveri bør du være forsiktig med dine identifikasjonsbevis. Dette inkluderer pass, bankkort, kredittkort, sertifikat, personnummer, passord, digital signatur og PIN-koder. Kriminelle kan forsøke å skaffe seg denne informasjonen for å utnytte den til sin fordel. Sørg for å holde sensitive opplysninger om deg og ditt kredittkort fra TF Bank skjult. På denne måten kan du redusere sannsynligheten for et ID-tyveri. 

Mann sjekker lommebok for ID-dokumenter

Kontaktinformasjon ved skade

Goudas partner Tenerity besvarer alle spørsmål, og behandler skadesakene knyttet til din ID-tyveriforsikring. 

Tenerity:
Tel: (+47) 66 98 66 02 

Tenerity har åpent 24 timer i døgnet - 365 dager i året. 

Oppdag ID-tyveriet i tide

For å oppdage ID-tyveri er det viktig at du ser etter tegn som kan tyde på at du blir utsatt for identitetstyveri. Oppdager man tyveriet tidlig kan skaden begrenses betraktelig. Følg med på tegn som kan tyde på at du er rammet, og ta grep så fort du oppdager noe mistenkelig. Husk at du har tilgang på telefonassistanse 24 timer i døgnet for å begrense omfanget. 

 

Noen tegn på at du kan være rammet av ID-tyveri er: 

 • Du oppdager transaksjoner på ditt kredittkort som du ikke kjenner igjen. Sjekk MinSide og din faktura jevnlig. 
 • Du mottar regninger for produkter du ikke har bestilt.
 • Du får mail, sms eller lignende med bekreftelse eller tilbud om kreditter som du ikke har søkt om.
 • Du mottar gjenpartsbrev for kredittsjekk uten at du har foretatt kjøp som krever dette. 
 • Du mottar telefon eller brev angående kjøp du ikke har gjort.
Kvinne sjekker transaksjoner for å oppdage ID-tyveri

Sjekkliste ved mistanke

 1. Hold øye med konto og transaksjoner
  Følg med på bankkontoen din for å oppdage eventuelle uautoriserte transaksjoner.

 2. Sperre kortet ditt midlertidig
  Sperr kortet ditt umiddelbart for å hindre ytterligere skadeomfang. Kontakt døgnåpen sperretjeneste på tlf. (+47) 56 99 92 00, eller sperr kortet selv på MinSide, under *Aktivere sperre*.
 3. Meld fra til Tenerity så snart du oppdager identitetstyveri
  Er du utsatt for identitetstyveri og trenger hjelp må du kontakte Tenerity snarest.
 4. Politianmeld forholdet
  Anmeld ID-tyveriet til politiet. Ta vare på all relevant dokumentasjon og informasjon knyttet til svindelen. Ved oppstått skade har forsikrede bevisbyrden for at et forsikringstilfelle har inntruffet.
 5. Lever nødvendige opplysninger for juridisk hjelp
  Fremskaff de opplysninger og dokumenter som Tenerity trenger for å yte juridisk assistanse snarest, se FAL §§ 8-1 og 18-1 i vilkårene.
 6. Ta kontakt med kundeservice for å melde fra om svindelen
  Gi beskjed til oss i TF Bank og andre relevante parter om det pågående identitetstyveriet.
Kvinne i telefon med mistanke om identitetstyveri

Når gjelder forsikringen? 

Avtalen er en kollektiv avtale som gjelder alle kunder med TF Bank Mastercard. Forsikringen er tilgjengelig 24 timer i døgnet - 365 dager i året. 

 

Hvem leverer reiseforsikringen? 

Forsikringen inkludert i ditt kort leveres av Gouda som er en del av Gjensidige Forsikring. Ved bruk av TF Bank Mastercard er du sikret trygghet og effektiv assistanse dersom uhellet skulle være ute. Kontakt Tenerity omgående ved skade. De håndterer skader som er dekket av forsikringen på vegne av Gouda.

 

Kontakt ved mistanke om identitetstyveri

Tenerity:

Tel: (+47) 66 98 66 02

 

        

Har du ikke TF Bank Mastercard? 

TF Bank Mastercard er et komplett kort for både ferier og hverdags. Med kredittgrense inntil 150.000kr og gebyrfri bruk verden over gir kortet deg alt du trenger i et kredittkort og litt til. 

 

Søk nå

Front facing Mastercard Gold fra TF bank