Personvern­erklæring for TF Bank

Les mer om hvordan vi beskytter og behandler dine personopplysninger i henhold til lov om bankhemmelighet og databeskyttelse. 

TF Bank Group (TF Bank) er den såkalte behandlingsansvarlige for dine personopplysninger, noe som betyr at TF Bank bestemmer formålet og måten å behandle dine personopplysninger på. TF Bank er forpliktet til å respektere og beskytte personvernet ditt. Med denne personvernerklæringen vil TF Bank gi deg ytterligere detaljer om hvordan vi håndterer og sikrer dine data og rettigheter. Databeskyttelseserklæringen er et supplement til de kontraktsmessige vilkårene til TF Bank. Behandlingen av personopplysninger i TF Bank er underlagt bestemmelsene i den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) (EU-forordning 2016/679). TF Bank leverer finansielle produkter og tjenester gjennom datterselskaper og filialer i Sverige, Norge, Estland, Danmark, Latvia, Polen, Tyskland og Finland. GDPR gjelder alle EU / EØS-land, og derfor prøver TF Bank å sikre at denne personvernerklæringen dekker all informasjon om databehandling i alle TF Bank-land.

TF Bank anser personopplysninger som all informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (heretter kalt "den registrerte"). Med begrepet kunde refererer vi til en registrert person som har inngått et forretningsforhold med TF Bank eller planlegger å inngå et forretningsforhold. TF Bank behandler data som brukes til identifikasjon, for eksempel adresse, skatte-ID, nasjonalitet, e-postadresse, telefonnummer, kopier av ID-kort, kopier av elektroniske signaturer osv. TF Bank behandler finansiell informasjon og informasjon gitt om kunden etter naturlig forretningsforhold. TF Bank behandler personopplysninger som er gjort tilgjengelig av kunden i løpet av forretningsforholdet, for eksempel endringer i kontrakten, adresse og transaksjoner.

TF Bank behandler personopplysninger for følgende formål:

 1. for markedsføringsformål (av våre produkter)
 2. hvis behandlingen er nødvendig for gjennomføring av kontrakten.
 3. hvis behandlingen er nødvendig for å oppfylle lovkrav, f.eks. for å forhindre svindel, for å forhindre hvitvasking av penger, finans- og skatteinformasjon.
 4. for interne formål som markeds- og kundeanalyse; Forretningsforløp; Risikostyring og statistikk for å forbedre TF Banks produkter, tjenester og kundeservice.
 5. for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko.

I noen tilfeller bruker TF Bank automatiserte prosesser og såkalt profilering. For eksempel tar TF Bank automatiserte kredittbeslutninger for kreditthenvendelser, for gjennomføring av kontrakten. Profilering brukes til kundeanalyse, metodeutvikling, markedsføring, automatisert beslutningstaking og transaksjonsovervåking for å motvirke svindel. Det juridiske grunnlaget for profilering er bankens legitime interesse, juridiske forpliktelser eller gjennomføring av kontrakter. TF Bank bruker profilering for å øke forståelsen for våre kunder, slik at vi kan tilby tjenester og informasjon som er skreddersydd for dine behov og interesser, samt for å oppfylle juridiske forpliktelser.

TF Bank samler inn personopplysninger fra følgende kilder:

 • Data du har gitt oss
 • Andre selskaper innen TF Bank Group
 • E-handelspartnere i TF Bank
 • Informasjonstjenesteytere, for eksempel private og offentlige registre
 • Mellommenn
 • Bedrifter som tilbyr kredittsjekk

TF Bank har veletablerte retningslinjer og prosedyrer for datasikkerhet av høy kvalitet. TF Bank bruker sikkerhetstiltak som SSL, sikkerhetskopier, brannmurer osv. Videre krever TF Bank at de som jobber med personopplysninger overholder konfidensialitetsavtaler og strenge sikkerhetsregler.

TF Bank kan ta opp telefonsamtaler, e-postkommunikasjon eller andre dokumenter om interaksjonen din med TF Bank. Det er TF Banks forpliktelse at behandlingen av personopplysningene er korrekt, fullstendig og oppdatert. TF Bank vil lagre dataene dine så lenge det er nødvendig for formålene som er beskrevet i dette dokumentet, med mindre lenger lagring er påkrevd eller tillatt i henhold til lov.

Personopplysningene dine er beskyttet av bankhemmelighet, noe som betyr at TF Bank ikke har lov til å videreformidle dine personopplysninger til uautoriserte personer. Hvis tillatt med hensyn til bankhemmelighold, deler TF Bank visse personopplysninger med tredjeparter. Personopplysninger kan avsløres eller overføres til autoriserte tredjeparter av grunnene nevnt ovenfor som fungerer på våre vegne eller er en del av TF Bank Group.

Personopplysninger kan overføres eller videreformidles til følgende:

Andre selskaper i TF Bank Group og våre samarbeidspartnere
Markedsføringsselskap
Betalere og leverandører
Forsikringsselskap
Leverandører av informasjonstjenester og datasystemtjenester

TF Bank videreformidler også personopplysninger til tredjeparter som er uavhengige kontrollorganer, som inkassoselskaper, forsikringsleverandører, mellommenn, andre banker og offentlige myndigheter.

Brukeren har rett til å tilbakekalle sitt samtykke til bruk av sine personlige data i markedsføringsøyemed. Brukeren har rett til å be om innsyn og, hvis visse krav er oppfylt, rettelse eller sletting av hans personlige data. Du har rett til dataportabilitet, som er knyttet til retten til informasjon, men er forskjellig på mange punkter. Retten til dataportabilitet lar deg motta dine personlige data lagret av TF Bank i et strukturert, ofte brukt, maskinlesbart format og å videresende disse dataene til en annen behandlingsansvarlig. Du har rett til å sende inn en klage på databehandling direkte til TF Bank, se kontaktopplysningene i avsnitt 8. Hvis du er misfornøyd med svaret eller behandlingen av TF Bank, har du rett til å klage til de ansvarlige klagene kontor. Den kompetente finansielle tilsynsmyndigheten for TF Banks hovedvirksomhet er ansvarlig som hovedtilsynsmyndigheten for TF Banks grenseoverskridende virksomhet. Den ansvarlige finansielle tilsynsmyndigheten for TF Bank er den svenske "Integritetsskyddsmyndigheten":


Kontaktdatainspeksjoner

https://www.imy.se/

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Hvis du ønsker å utøve retten som er beskrevet i seksjon 7, hvis du har spørsmål om personvernerklæringen eller hvis du ønsker å klage på TF Bank, kan du kontakte oss på følgende adresse.

TF Bank Sverige

Boks 947,

501 10 Borås

+46 (0) 33-722 35 20

dpo@tfbank.se


TF Bank forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen. Den siste versjonen av personvernerklæringen finner du på nettstedet vårt www.tfbank.no