Betalingsforsikring

TF Bank Mastercard tilbyr betalingsforsikring som tilleggsforsikring. Skulle du bli arbeidsledig, syk, eller permittert kan det være vanskelig å betjene utestående beløp på ditt kredittkort. Med betalingsforsikring hos oss trenger du ikke bekymre deg for dette da forsikringen vil kunne dekke dine månedlige utgifter på kredittkortet ved uforutsette og vanskelige livssituasjoner.

Betalingsforsikringen tilbys av AmTrust.

 

Se vilkårene

Familie har betalingsforsikring på kredittkort

Hva er betalingsforsikring?

Betalingsforsikring er en forsikring som kan hjelpe deg dersom noe uforutsett skulle skje og du ikke har råd til å betale inn på kredittkortet ditt for en periode. Det kan være om du for eksempel skulle bli arbeidsledig, syk eller permittert. Betalingsforsikringen er ikke inkludert i ditt kredittkort, men kan bestilles når du søker om kort hos oss, eller når du skulle ønske det på et senere tidspunkt.

En bekymring mindre med betalingsforsikring på kredittkort

Betalingsforsikring for kredittkort

Betalingsforsikring gir deg en ekstra trygghet i tider med økonomisk usikkerhet. Forsikringen dekker 5% av utestående balanse, inklusive påløpt rente, dog maksimalt kr. 9.000,- per måned. Ved tap av liv kan restgjelden slettes helt. Kostnaden for betalingsforsikringen utgjør 0,9% av den utestående saldoen på kredittkortet ditt per måned. Det vil si at dersom utestående saldo er 1.000 kr vil du betale 9 kr i måneden.

Mann søker om betalingsforsikring på kredittkort

Meld fra om skade

Du kan melde inn din forsikringssak her.

Trenger du hjelp med skademeldingen kan saksbehandler kontaktes direkte.

Crawford:

Tel: (+47) 67 55 25 00

Epost: firmapost@crawco.no 

For å søke om betalingsforsikring tilknyttet kredittkortet ditt må du: 

  • Ha fast bosted i Norge og være medlem av norsk folketrygd.
  • Være over 18, men under 60 år.
  • Være fast ansatt i minimum 50% stilling eller selvstendig næringsdrivende.
  • Være fullt arbeidsfør.
  • Ikke har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste 12 mnd.
  • Ikke har mottatt personlig varsel om arbeidsledighet eller permittering.
Kvinne er glad fordi hun har hatt betalingsforsikring

Hvordan tegner jeg betalingsforsikring?

Ønsker du å tegne betalingsforsikring på ditt TF Bank Mastercard kan du gjøre dette ved å hake av for at du ønsker betalingsforsikring i søknadsskjema når du søker om kredittkort hos oss. Har du allerede kredittkort fra TF Bank kan du tegne betalingsforsikring ved å kontakte oss på kort@tfbank.no

 

Før du tegner betalingsforsikring på ditt kredittkort er det viktig at du gjør deg kjent med forsikringen. Se forkjøpsinformasjon og standardisert informasjonsdokument for betalingsforsikring.

Familie har betalingsforsikring på kredittkort

Hva dekker forsikringen? 

Betalingsforsikringen dekker 5% av utestående balanse, inklusive påløpt rente, dog maksimalt kr. 9.000,- per måned. Etter 150 dager/5 måneder blir utestående balanse på kredittkortet slettet i sin helhet. Ved tap av liv kan restgjeld slettes helt.

 

Hva koster forsikringen? 

Betalingsforsikring koster 0,9% av utestående saldo på kredittkortet pr måned. For eksempel: Dersom utestående saldo er 1.000 kr vil du betale 9 kr i mnd.

 

Meld inn skade

        

Har du ikke TF Bank Mastercard? 

TF Bank Mastercard er et komplett kort for både ferier og hverdags. Med kredittgrense inntil 150.000kr og gebyrfri bruk verden over gir kortet deg alt du trenger i et kredittkort og litt til. 

 

Søk nå

Front facing Mastercard Gold fra TF bank