24.05.2023

mann funderer lurer på forskjellen på nominell og effektiv rente

Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente? 

Har du noen gang søkt om et lån, kredittkort eller kjøpt noe på avbetaling skal du ha blitt opplyst om nominell og den effektiv rente på lånet. Til å begynne med kan det være forvirrende å forstå hva forskjellen er mellom begrepene nominell rente og effektiv rente når det kommer til lån og kreditter. Hvilken av de er mest relevant for deg? Vi forklarer deg mer om disse to begrepene og deres betydning. 

Få inntil 150.000kr i kredittgrense med TF Bank Mastercard. Søk her.

Eff. Rente 26,69% kr 25.000/12 mnd, kost. 3 337 totalt kr. 28 337

Sist oppdatert: 29.06.2023 

Den nominelle renten 

Rente er et begrep som sier noe om kostnaden for å låne penger eller hva du vil bli kompensert med for dine innskudd. Den nominelle renten er grunnkostnaden for det du låner i løpet av et år.

Nominell rente er vanligvis oppgitt som en fast prosentsats pr år. Eksempelvis er rentene som påløper beløpet du har benyttet på ditt kredittkort den nominelle renten. Ønsker du å finne den månedlige renten din deler du nominell rente på 12 måneder.   

Eksempel: årlig nominell rente 22,15% delt på 12 måneder = 1,846 % månedlig nominell rente. 

Den effektive renten 

Effektiv rente kan sees på som den totale kostnaden du betaler for lånet eller den totale fortjenesten du vil få på dine innskudd.

Enkelte lån, kredittkort og handlekontoer har i noen tilfeller gebyrer som også må betales i sammenheng med lånet, som eksempelvis etableringsgebyrer eller termingebyrer. Når disse gebyrene legges til, vil den totale kostnaden du skal betale øke. Ved å legge sammen gebyrene med den nominelle renten får du bedre oversikt over hva lånet eller kredittkortet faktisk vil koste deg. 

I tillegg til gebyrene er det enda en faktor som regnes med når man beregner effektiv rente. Hvor mange terminer du har pr år og løpetid har også påvirkning på den effektive renten. Kanskje har du tidligere hørt om begrepet renters rente som beskriver hva som skjer når rentene blir oppdelt, beregnet og lagt til lånet eller innskuddet på ulike tidspunkter?

Renters rente

Renters rente-effekten forekommer når renten din for en tidligere periode blir lagt til det opprinnelige lånebeløpet eller investeringsbeløpet. Deretter beregnes rente videre på det nye totale beløpet ved fremtidige perioder. På denne måten gjør renters rente også til at effektiv rente blir høyere enn nominell rente.

Det er viktig å merke seg at jo hyppigere renten blir lagt til og kapitalisert, desto større blir effekten av renters rente for den effektive renten din.

Kort forklart tar den effektive renten hensyn til alle kostnadene og gir deg et bedre bilde på hva lånet egentlig vil koste deg eller hva du faktisk vil få av avkastning på dine innskudd. 

Hvorfor er det viktig å forstå forskjellen på rentene?

Å ha en god forståelse av hva de ulike rentene innebærer kan være avgjørende for å kunne sammenligne ulike lånetilbud eller investeringsmuligheter. Dersom du kjenner til hva den nominelle renten innebærer kan du bedre vurdere kostnadene knyttet til et lån. Kjenner du også til hva den effektive renten innebærer og gir av informasjon om kostnadene står du enda bedre stilt til å ta en totalvurdering av tilbudet du har mottatt.

Kort oppsummert kan vi si at den enkleste måten å få oversikt over hva lånet eller kredittkortet kommer til å koste deg er ved å se på den effektive renten du har blitt tilbudt.