Refinansiering og utbetaling av lån

Etter behandling av din lånesøknad og innsendt dokumentasjon, er vi i henhold til finanstilsynets retningslinjer nødt til å refinansiere på vegne av deg og dermed utbetale lånebeløpet direkte til dine kreditorer. Du kan lese mer om finanstilsynets retningslinjer på deres hjemmesider. På denne siden får du veiledning angående innsending av informasjon rundt dine eksisterende lån. Denne informasjonen trenger vi for å  kunne foreta selve refinansieringen.

mann refinansierer og sender over dokumenter på pc

Slik går du frem

For å kunne refinansiere dine kreditter trenger vi informasjon om oppdatert utestående beløp, KID og kontonummer for å kunne betale direkte til dine kreditorer. For å sikre at ditt lån blir riktig utbetalt, ønsker vi å få tilsendt KID og konto gjennom en direkte kanal mellom deg og din kreditor. Vi ber derfor at du sender inn bilde eller PDF av Faktura, fra nettbank eller annen direkte kommunikasjonskanal (eksempelvis E-post/SMS fra kreditor) til oss på post@tfbank.no.  

  

Gjør følgende:  

  • Send bilde av en faktura, eller ta skjermbilde av min side/ regning i nettbank som viser kontonummer, KID og beløp. Vi godtar ikke håndskreven informasjon eller fri tekst i e-post.  
  • Har du ikke faktura kan du sende be banken sende en avsluttende faktura per e-post, og videresende/ ta skjermbilde av svaret.  
  • Send også oppdatert utestående beløp hvis det er en eldre faktura.  

 

Er du usikker på hvem dine kreditorer er, kan du finne oppdatert informasjon om dette hos gjeldsregisteret her. Her kan du også finne oppdatert beløp, men det er foretrukket at dette også kommer direkte fra kreditor sammen med faktura. Vi refinansierer dessverre ikke regninger, kun usikrede lån, kredittkort og handlekontoer.  

I henhold til Finanstilsynets rundskriv 5/2019 av 24.04.2019 jf. forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån § 5. tråd med krav fra Finanstilsynet skal lån og kreditter som er innfridd i sin helhet avsluttes. Ved delvis innfrielse må rammer som er frigitt som en følge av refinansiering stenges (dvs. kredittgrenser reduseres) tilsvarende det refinansierte beløpet. Det betyr at vi har en plikt til å påse at lånet/lånene som refinansieres, blir avsluttet. Det samme gjelder for ubenyttede trekkrettigheter på rammelån, herunder kredittkort. 

Har du noen kredittkort du ikke ønsker å stenge. og fortsatt ønsker å benytte (eks. firmakort) ta kontakt med oss. Vi må da ta en ny vurdering av saken.  

English

Next step in your refinance prosess

Your loan application has been evaluated, and we have to refinance your consumer loans/credit cards for you.  

We need you to send us a photo or screenshot of your invoices on these credits which shows the total amount, kid and account number of the credit.  

Because of regulations from the Norwegian finance department, we are obligated to close credits which are being refinanced. If you have any cards you don’t want to close, like business cards, please contact us before the loan is disbursed.  

 

Eksempel på dokumentasjon

Eksempel på dokumentasjon på ditt utestående lån hos kreditor kan være faktura/pdf tilsvarende eksempelbildet.  

Eksempelfaktura refinans