15.09.2022

Barn spiller fotball hos Playonside

Bli kjent med PlayOnside - TF Bank er stolt sponsor.

Siden 2016 har TF Bank vært stolt sponsor av organisasjonen PlayOnside. PlayOnside har som mål å gi tilgang til utdannelse gjennom fotball og lek for alle barn på Thai / Burma grensen uavhengig av etnisitet, kjønn, religion og sosioøkonomisk status. Dette gjør de ved å samarbeide tett med skoler, lærere, utdanningsorganisasjoner og andre interessenter for å implementere sitt fotball- og livsferdighetsprogram i læreplanen, samt å gi moro og glede i livet til barn som ellers er i en vanskelig og ustabil situasjon.

Langs Thai/ Burma grensen bor det i dag ca 120 000 flyktninger fordelt på ni leirer. Utallige andre bor i små flyktningslandsbyer ved grensen. En av disse byene er Mae Sot. Her bor anslagsvis 200 000 burmesiske migranter som har flyktet fra konflikt og forfølgelse i østlige Burma til nabolandet Thailand. For barn av flyktninger og migranter er det 54 migrerende læringssentre i Mae Sot og de omliggende distriktene. Skolene er enten privatfinansiert, støttet av forskjellige statsborgere eller internasjonale ikke-statlige organisasjoner.

Sist oppdatert: 15.09.2022

 

PlayOnside utfordrer kjønnsbaserte fordommer

En av PlayOnsides utfordringer er kjønnsbaserte fordommer som hindrer jenter i å delta. Med et stort ønske om å utfordre disse fordommene har de tett dialog med lærerne og rektorene ved de forskjellige skolene, hvor de oppfordrer dem til å gi jentene samme mulighet som guttene.

Ved hjelp av denne strategien håper de å klare å endre måten noen av lokalsamfunnene ser på jentefotballen, og suksessen gjenspeiles i jentenes deltakelsesrate. Antallet jenter som deltar er allerede høyt, og flere lærere ser fordelene med at jentene deltar i en mannsdominert sport som fotball. Jentene får mer tillit, selvtillit og respekt blant sine jevnaldrende.

 

Sosial inkludering på agendaen

Mae Sot er en delt by både etnisk, kulturelt og sosioøkonomisk. PlayOnside vil ved hjelp av sosial inkludering  i fotballen bekjempe disse hindringene for sosial samhørighet. Fotball kan føre migrant og vertssamfunn sammen, rive barrierer og bygge opp respekt og vennskap på tvers av mangfold. Dette gjøres ved å bruke fotballen som en plattform for å møtes, lære om og respektere hverandre ved hjelp av turneringer og fotballfestivaler.

Målet er å bringe alle samfunn i Mae Sot sammen gjennom fotball og gi barna like muligheter uavhengig av bakgrunn.

 

Mulighet for utvikling for lokal ungdom

Organisasjonen jobber hardt for å utvikle potensialet til lokal ungdom. En av utfordringene er, til tross for mye talent og initiativ, mangel på profesjonelle muligheter. Gjennom PlayOnsides kapaistetsbyggingsprogram utstyrer de unge, lokale ledere med verktøyene for å implementere PlayOnside-programmet i sine egne lokalsamfunn. Trenerprogrammet lærer de ikke bare fotballrelaterte ferdigheter, men også livsferdigheter og mykere ferdigheter som respekt og toleranse gjennom sport.

Vi fortsetter å støtte PlayOnside og heier på den gode jobben de gjør. Vil du finne ut mer om PlayOnside? Les mer her.