19.01.2023

Par i prosess med refinansiering

Dette er fordelene med refinansiering av lån 

Refinansiering er en løsning hvor man samler flere lån og kreditter i ett. Vi i TF Bank har hjulpet mange med å få bedre betingelser og spare penger totalt sett ved å refinansiere usikrede kreditter. Ved opptak av et refinansieringslån nedbetales dine tidligere lån og kreditter og du vil deretter kun ha en långiver å forholde deg til. 

En av de største, og kanskje viktigste, fordelene med refinansiering er at lånet du får tilbud om skal være mer gunstig for deg totalt sett. Utover dette kan fordelene være flere. Blant annet kan du få du bedre kontroll på din gjeld, mulighet for færre gebyrer, bedre rentebetingelser og mulighet for andre tidsrammer på lånet ditt. 

En søknad om refinansiering av dine eksisterende kreditter hos oss er helt uforpliktende, og du kan refinansiere uten sikkerhet i andre eiendeler. 

Representativt eksempel lån: kr. 100 000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14,15%, etabl.geb. kr. 990. kost 37 400. totalt kr. 137 400. 

Sist oppdatert: 31.01.2023

 

1.     Bedre kontroll på dine lån 

Det er mange muligheter for å velge ulike betalingsløsninger med en eller annen form for betalingsutsettelse når du handler som eksempelvis ulike handlekontoer og lignende. I tillegg har mange flere kredittkort til ulike behov og kanskje også et forbrukslån eller flere som de har tatt opp til prosjekter og andre formål. 

Det kan være fort for å miste oversikten over hvor mye man skylder dersom det blir en rekke små lån og kreditter fra ulike tilbydere og i flere varianter. Ved refinansiering av din gjeld samles alle disse kredittene og du vil kun ha en långiver å forholde deg til. Dermed vil det være mye enklere og mer oversiktlig å holde kontroll på beløpet du skylder. 

 

2.     Ett sett betingelser og vilkår 

Å bare ha en långiver å forholde seg til betyr også at du kun har ett sett med betingelser og vilkår å forholde deg til. Med lange avtaler og ulike vilkår hos hver enkelt långiver kan det bli mye å holde kontroll på. 

Velger du refinansiering av din gjeld vil det være mye enklere å følge med på hvilke betingelser som gjelder for din samlede gjeld og hva eventuelle endringer som blir foretatt i avtalevilkår og lignende betyr for deg. På samme måte som du vil få bedre kontroll over den aktuelle gjelden din ved refinansiering, vil du også få bedre kontroll over vilkårene du har på ditt lån. 

 

3.     Færre gebyrer 

Færre långivere vil også kunne gi deg en annen fordel som over lengre tid kan utgjøre en stor forskjell på kostnadene for ditt lån. Mange lån og kreditter har ulike gebyrer. Noen har månedsgebyr, årsgebyr og andre former for gebyrer. 

Har du flere lån og kreditter kan bare gebyrene i seg selv utgjøre en betydelig utgift i løpet av året. Med refinansiering og bare ett lån å forholde seg til kan disse kostnadene bli redusert og du vil trolig stå igjen med bare ett sett med gebyrer å betale. 

 

4.     Mulighet for bedre rentebetingelser 

Det kan være store variasjoner mellom rentebetingelsene på de ulike lånene dine og det er ingen hemmelighet at renten på lånet er et viktig punkt av refinansieringen. Når du refinansierer får du muligheten til å få bedre rentebetingelser og lavere rente totalt sett på ditt nye lån. Med bare en rente å forholde deg til kan du over tid spare mye penger.  

Det er ikke nødvendigvis kun de som samler lån i ett som søker om refinansiering. For noen kan det også lønne seg å refinansiere enkle lån for å se om de kan få bedre rentebetingelser. 

 

5.     Andre tidsrammer 

Ved refinansiering er tidsrammene på lånet noe annerledes enn ved et ordinært forbrukslån. Det er mulig å innvilge en lengre nedbetalingstid på lånet til de som ønsker å refinansiere. Vanlig maksimal nedbetalingstid på forbrukslån er 5 år. For refinansiering er maksimal nedbetalingstid til sammenligning 15 år.  

Dette er en løsning som kan gi deg bedre fleksibilitet og stabilitet. Samtidig er det viktig å merke seg at selv om nedbetalingstiden kan være lengre vil du tjene mest på å nedbetale lånet ditt så raskt du kan. Du kan alltid innfri lånet ditt hos oss før nedbetalingsperioden er over uten at det medfører noen ekstra gebyrer eller omkostninger. Det samme gjelder også dersom du ønsker å betale inn litt ekstra på ditt lån når det passer seg. 

 

6.     Bedre betingelser totalt sett

Velger du å samle alt av lån og kreditter i ett lån sparer du ikke bare tid og får bedre oversikt i egen økonomi, men samlet sett vil du også kunne få bedre vilkår enn du har i dag. Hvordan vilkårene blir bedre kan variere avhengig av din lånesituasjon, men det kan være alt fra bedre rentebetingelser til færre gebyrer. 

Hos oss kan du refinansiere dine lån inntil 500.000 kr. Ønsker du et tilbud kan du helt uforpliktende sende inn en søknad om tilbud tilpasset deg her.

Representativt eksempel lån: kr. 100 000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14,15%, etabl.geb. kr. 990. kost 37 400. totalt kr. 137 400.