31.01.2024

Mann ser ut vindu og undrer hvordan man beregner rente på kredittkort

Hvordan beregnes rente på kredittkort? 

Ved å forstå hvordan renter på kredittkort beregnes, oppnår du ikke bare en klarere oversikt over belastningene knyttet til kredittkortbruken din, men du vil også kunne unngå uforutsette kostnader når du bruker kredittkortet ditt. La oss se litt nærmere på hvordan renteberegning fungerer. 

Ser du etter et allsidig kredittkort? Søk TF Bank Mastercard her.

Eff. rente 26,69% kr 25.000/12 mnd, kost. 3 337 totalt kr. 28 337 

Sist oppdatert: 31.01.2024

 

Hva er renter? 

Enkelt forklart er renter er det du må betale for å låne penger. På et kredittkort utgjør dette den kostnaden du pådrar deg dersom du ikke betaler hele regningen din ved forfall. Renten kan dermed betraktes som en ekstra avgift for muligheten til å utsette betalingen, eller dele opp beløpet. 

På samme måte som du betaler renter for å låne penger av banken, betaler banken deg renter for å "låne" pengene dine. Det vil si at når du har penger på en bankkonto, betaler banken deg renter på disse pengene. Dette kalles innskuddsrente.

Les mer om innskudd og sparing hos TF Bank her.

 

Hvordan beregnes renten? 

Hvis du ikke betaler hele fakturaen innen forfallsdato, vil det påløpe rentekostnader. Velger du å kun betale deler av beløpet vil kostnadene beregnes på hele kjøpesummen fra datoen du foretok kjøpet, og de vil fortsette å løpe så lenge du har utestående beløp fra en tidligere periode. Ved kontantuttak eller overføring til annen konto beregnes renter fra transaksjonsdato. 

Dersom du betaler tilbake beløpet du har brukt innen fakturaens forfall vil du ikke bli belastet med rentekostnader for varekjøpstransaksjoner. Overføring fra kredittkort og uttak av kontanter har derimot løpende renter fra uttak. Rentesatsen på kredittkortet kan variere avhengig av transaksjonstype, og eksempelvis skille mellom ordinære varekjøp og kontantuttak eller overføringer.  

 

Forskjellen på nominell og effektiv rente 

Nominell rente er grunnkostnaden for det du låner i løpet av et år, og oppgis vanligvis som en fast prosentandel per år. Den er knyttet til den utestående saldoen på kredittkortet og representerer kostnaden for å låne penger fra banken.  

For å få et inntrykk av de månedlige rentekostnadene dine, kan du enkelt dele den nominelle renten på kredittkortet ditt med 12 måneder. Dette gir deg en omtrentlig idé om hvor mye du kan forvente å betale i omkostninger per måned, når du har en ubetalt saldo på kredittkortet ditt. 

Den effektive renten sees på som den totale kostnaden for et lån, og gir best oversikt over hva kredittkortet faktisk kommer til å koste deg. Noen kredittkort kommer med tilleggsgebyrer, som for eksempel etableringsgebyrer eller termingebyrer. Disse gebyrene, sammen med effekten av renters rente inkluderes her. 

Ønsker du et kredittkort uten gebyrer kan TF Bank Mastercard være løsningen for deg. Søk om kredittkort fra TF Bank her.

Eff. Rente 26,69% kr 25.000/12 mnd, kost. 3 337 totalt kr. 28 337 

 

Renters rente effekten

Hvis du ikke betaler hele beløpet når kredittkortfakturaen kommer, vil rentekostnadene bli lagt til den utestående saldoen du har på kredittkortet ditt. Dette betyr at ved neste kredittkortfaktura vil du bli belastet renter både på det opprinnelige beløpet og på rentekostnadene som allerede er lagt til fra forrige faktura.  

Med andre ord betyr det at det beregnes rentekostnader også av tidligere renter. Dette fortsetter å vokse over tid, og du vil merke at renteutgiftene dine øker hvert år, ikke bare på grunn av den opprinnelige gjelden, men også på grunn av renters rente.

 

Rentefri periode 

Rentefri periode for kredittkort er en tidsperiode hvor du ikke blir belastet renter for beløpet du har brukt på varekjøpstransaksjoner. En periode regnes fra den første til den siste datoen i måneden. Foretar du transaksjoner innenfor denne perioden vil din rentefrie periode være fra dato transaksjonen blir foretatt til forfallsdato for din neste faktura. Rentekostnadene påløper først når den neste fakturaen for kredittkortet forfaller.  

Med rentefri nedbetalingsperiode får du tid til å håndtere de økonomiske behovene dine uten å måtte bekymre deg for rentekostnader. Dette kan svare seg dersom du skal foreta store innkjøp, eller om du trenger økonomisk fleksibilitet før lønningen kommer inn på konto. 

Med TF Bank Mastercard får du inntil 43 dager rentefri periode. Utforsk mulighetene her.