20.04.2023

spare i høyrentekonto eller fastrentekonto

Vet du forskjellen på en høyrentekonto og en fastrentekonto?

Hvor du plasserer sparepengene dine kan være en viktig beslutning for din personlige økonomi. Da er det spesielt viktig å velge den rette kontoen som passer for dine behov.

To vanlige typer bankkontoer som kan gi deg avkastning på sparepengene dine er høyrentekonto og fastrentekonto. Men vet du forskjellen på disse? I denne artikkelen forklarer vi forskjellene mellom høyrentekonto og fastrentekonto, egenskapene til hver konto og hvordan du kan bestemme hvilken konto som passer best for deg.

Skal du starte din sparing? Finn riktig konto for deg her

Sist oppdatert: 20.04.2023 

 

Forskjellen mellom høyrentekonto og fastrentekonto

En høyrentekonto og fastrentekonto er to forskjellige typer bankkontoer med ganske så ulike egenskaper.

Høyrentekonto: Dette er en sparekonto der renten kan variere over tid, avhengig av markedssituasjonen. Vanligvis har høyrentekontoer høyere renter enn vanlige sparekontoer, men renten kan endres når som helst. Det er ingen fast avtalt rente, og du kan vanligvis gjøre uttak og innskudd når som helst.

Fastrentekonto: Dette er en sparekonto der renten er fast og avtalt for en bestemt tidsperiode, for eksempel 1 år, 3 år eller 5 år. Du vil vanligvis ikke kunne endre renten eller ta ut penger fra kontoen før utløpet av fastrenteperioden, med mindre du betaler et gebyr eller tap av renteinntekt.

 

Fordeler og ulemper med høyrentekonto

Det er flere fordeler med å velge høyrentekonto. Noen av disse inkluderer:

 • Høyere renter
  Høyrentekontoer tilbyr vanligvis høyere renter enn ordinære spare- og brukskontoer i dagligbank. Dette betyr at du kan tjene mer penger på sparepengene dine over tid ved å plassere de i en høyrentekonto. Hos oss i TF Bank er dette mest tilsvarende vårt produkt
  Sparekonto.

 • Fleksibilitet
  Med en høyrentekonto kan du vanligvis gjøre innskudd og uttak når som helst, og det er ingen fast avtalt rente. Dette gir deg fleksibilitet og frihet til å administrere pengene dine etter behov. Noen høyrentekontoer har derimot uttaksbegrensninger så undersøk dette før du inngår kontoavtale. Vår høyrentekonto har ingen uttaksbegrensninger.


 • Ingen forpliktelser
  Du trenger ikke å binde deg til en fast avtalt rente eller langvarige forpliktelser.

Start din sparing i dag: les mer om vår sparekonto her

 

Ulemper med høyrentekonto:

 • Usikker rente
  Høyrentekontoer har en variabel rente som ofte følger markedssituasjonen og kan endres fortløpende. Dette kan være både en fordel og ulempe, og betyr blant annet at renten kan gå ned, og du kan risikere å miste avkastning på sparepengene dine.

 • Konkurransedyktighet
  Selv om høyrentekontoer tilbyr høyere renter enn vanlige sparekontoer, kan renten likevel være lavere enn hva du kan få andre steder. Sammenligner du med fastrentekontoer vil renten ofte være lavere enn tilbudene du kan få ved å binde pengene dine.


 • Mindre forutsigbarhet
  Høyrentekontoer gir deg ikke forutsigbarhet i renteinntekten din på lang sikt.


 • Begrensninger
  Noen høyrentekontoer har begrensninger på hvor mye penger du kan sette inn og hvor mange ganger du kan ta ut penger i løpet av en periode. Noen banker tar også gebyrer for uttak over et gitt antall.

I sum kan høyrentekontoer være et godt alternativ for de som ønsker en fleksibel sparekonto med potensiale for høyere avkastning enn hva man vil få på ordinære spare- og brukskontoer. Men det er viktig å ta med i beregningen at renten kan variere og at konkurrerende løsninger kan gi bedre avkastning over tid.

 

Fordeler og ulemper med fastrentekonto

Det er flere fordeler med fastrentekonto som du bør ta med i vurderingen av hvor du plasserer dine sparepenger:

 • Forutsigbarhet
  En fastrentekonto gir deg en forutsigbar og forhåndsavtalt rente for en bestemt periode. Dette betyr at du kan planlegge for sparepengene dine og vite nøyaktig hvor mye avkastning du vil få etter en gitt tid.


 • Valgfri bindingstid
  Du velger selv hvor lenge du vil inngå avtale om fastrente. Vi ønsker å gjøre det fleksibelt for deg, så hos oss i TF Bank kan du velge mellom ulike perioder fra så kort som 3 måneder og inntil 5 år.


 • Beskyttelse mot rentenedgang
  En fastrentekonto gir deg sikkerhet og trygghet når det gjelder avkastning, og du vil ikke bli påvirket av eventuelle endringer i markedet som kan føre til at rentenivået går ned. Du vil fortsatt kunne få den samme faste renten.

Start din sparing i fastrentekonto i dag: finn ut mer om våre løsninger her

 

Ulempene med fastrentekonto inkluderer:

 • Mindre fleksibilitet
  Du kan vanligvis ikke ta ut pengene dine før perioden er utløpt. Gjør du det kan det påløpe gebyr eller tap av renteinntekt.


 • Krav om innskutt beløp
  Flere fastrentekontoer har krav om et gitt beløp du må sette inn ved oppstart for å kunne opprette din konto.


 • Tap av muligheter for økt avkastning
  Ved å velge en fastrentekonto binder du pengene dine for en periode. Dersom renten stiger i løpet av denne perioden, vil du ikke dra nytte av dette.

Kort oppsummert kan fastrentekonto gi deg forutsigbarhet og sikkerhet, men det er viktig å være klar over at avkastningen kan være lavere enn hva som tilbys på andre investeringsalternativer. Fastrentekontoer kan være et godt alternativ for deg som ønsker forutsigbarhet og sikkerhet for dine sparepenger, men som også er villige til å ofre fleksibilitet ved å ha de tilgjengelig.

 

Hvilket alternativ passer best for deg?

Hva som passer best for deg av høyrentekonto og fastrentekonto avhenger av dine personlige økonomiske mål, ønsker og behov.

Dersom målet er å ha en høyere avkastning enn det som tilbys på ordinære bruks- og sparekontoer, og samtidig kunne ha tilgang til pengene dine ved behov, så kan en høyrentekonto kanskje være et alternativ for deg. Høyrentekontoer gir også en viss grad av sikkerhet og har vanligvis lav risiko.

Ønsker du derimot å ha en mer forutsigbar renteinntekt og er villig til å binde sparepengene dine for en bestemt tidsperiode, kan du vurdere en fastrentekonto også. Fastrentekontoer tilbyr forutsigbar og sikkerhet i renteinntekt for en bestemt tidsperiode, men har restriksjoner på uttak og er i hovedsak mindre fleksible enn høyrentekontoer.

Skal du flytte sparepengene dine kan det være lurt å vurdere begge alternativene og sammenligne både renter, vilkår og betingelser for å finne ut hva som passer best for deg og dine økonomiske mål. Samtidig er det viktig at du vurderer din risikotoleranse og tidshorisont for investeringen før du tar en beslutning.

Uansett hvilken kontotype du velger får du hos oss i TF Bank rente på dine sparepenger fra første krone. Dine innskudd er sikret via innskuddsgarantiordningen som sikrer pengene dine dersom noe uforutsett skulle skje med banken.

Ordningen dekker totalt beløp inntil 2.000.000 kr pr. person hvor innskudd inntil 100.000 euro dekkes ved den svenske innskuddsordningen. Overskytende beløp opp til 2.000.000 kr dekkes av Bankenes Sikringsfond.

Begynne å spare i høyrentekonto? Se vår sparekonto her

Foretrekker du heller fastrentekonto? Se våre løsninger for fastrentekonto her