06.12.2022

Person som forsøker å utføre ID-tyveri

Slik fungerer din ID-tyveriforsikring

Inkludert i ditt TF Bank Mastercard har du ID-tyveriforsikring. Denne forsikringen er en støtte og en trygghet å ha dersom du skulle bli utsatt for ulike former for ID-tyveri. Men hva innebærer forsikringen egentlig?

Eks:Eff. Rente 26,69% kr 25.000/12 mnd, kost. 3 337 totalt kr. 28 337

Har du ikke TF Bank Mastercard? Les mer om fordelene med vårt kredittkort her.

Sist oppdatert: 28.08.2023

 

Dette er ID-tyveri

Med identitetstyveri menes situasjoner der en tredjemann, uten forsikredes samtykke, benytter seg av forsikredes identifikasjonsbevis med hensikt om å begå svindel eller en kriminell handling.

Eksempel på et ID-tyveri kan være å åpne en bankkonto, søke om lån eller registrere telefonabonnement i sikredes navn. I situasjoner som dette hjelper ID-tyveriforsikringen deg med juridisk assistanse for å begrense skadene og omfanget.

Les mer om ID-tyveri og hvordan du kan oppdage det.

 

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen inkludert i ditt kort leveres av Gouda som er en del av Gjensidige. Forsikringen dekker blant annet:

- Telefonassistanse 24 timer i døgnet for å begrense skadeomfanget av identitetstyveri

- Utgifter til juridisk assistanse med inntil 100.000 kr per identitetstyverihendelse

Forsikringen gjelder kun for kunder med TF Bank Mastercard og er gyldig over hele verden, døgnet rundt.
 

Kontakt ved skade

Blir du utsatt for identitetstyveri og trenger hjelp må du kontakte Tenerity snarest, som på vegne av Gouda håndterer skader som er dekket av denne forsikring. Tenerity vil gi deg veiledning og behandle din skade. Forsikrede har plikt til å følge de anvisninger som Tenerity gir.

Tenerity har åpent 24 timer i døgnet – 365 dager i året, på følgende telefonnummer:

Telefon: +47 66 98 66 02

Ved skadetilfelle er det viktig at du:

  1. Melder fra til Tenerity så snart et identitetstyveri er oppdaget.

  2. Politianmelde forholdet og fremvise bekreftelse på mottatt anmeldelse.

  3. Snarest mulig fremskaffe og gi Tenerity de opplysninger og tilgjengelige dokumenter som er tilgjengelige for sikrede og som Tenerity trenger for å yte juridisk assistanse, se FAL §§ 8-1 og 18-1 i vilkårene.

  4. Sikre beviser du har tilgjengelig i saken. Er det oppstått tap eller skade har forsikrede bevisbyrden for at et forsikringstilfelle har inntruffet.

  5. Underrette betalingskortutstedere, banker og andre som det er relevant og underrette om det aktuelle identitetstyveri.

Se vilkår med mer utfyllende detaljer om hva forsikringen dekker her.